Lịch sử

Lang Liêu Hùng Chiêu Vương: vua Thánh tu thân trị quốc, vua Hùng thứ 7

Thánh vương trị vì là điều mong mỏi của vạn dân từ ngàn xưa đến nay. Tấm gương về đạo đức của các Ngài luôn là những câu chuyện đẹp nhất trong lịch sử.

Dân Việt ta rất may mắn, dẫu qua nghìn năm đô hộ mà đến nay chúng ta vẫn còn biết rất rõ hành trạng của một trong những vị Thánh vương vĩ đại nhất từng cai quản dân Nam, đó là Hùng Chiêu Vương, húy Lang Liêu, vị vua Hùng thứ 7.

Thánh Nhân trị vì, thần tích triển hiện

Lang Liêu có lẽ là vị vua Hùng được nhiều người nhớ nhất trong lịch sử. Vì mỗi năm vào độ Xuân về, khi mấy chục triệu dân Việt quây quần ăn cỗ Tết với bánh chưng bánh dày ắt hẳn không ít người sẽ nhắc đến Ngài.

Sau khi vâng mệnh Trời lên ngôi với cuộc thi làm bánh lịch sử đó, Lang Liêu quả thực đã chứng minh rằng ông chính là chân mệnh Thiên Tử mà Trời chọn cho nước Việt. Vốn dĩ là một người tu Tiên, sống thuận Thiên Đạo nên thời ông trị vì đất nước thanh bình phồn vinh, cả xã hội hài hòa với người dân lương thiện hiền lành.

Để có cuộc sống bình an và hút nhiều tài lộc, hãy tham khảo các vật phẩm phong thủy thủ công của Hòn Ngọc nhé!

“Thái t là Chiêu vương ni ngôi kế tha đi thng. Vua c gng chuyên tinh chính tr, sau khi được kế tha thanh thế đánh gic vang lng ca vua cha bèn cho ct cung khóa giáp, t ý không dùng binh na, ch lo an dưỡng muôn dân, sa sang giáo hoá. Ri đó ly chuyn trước làm răn, không dám làm càn dâng l uế tp khiến cho hoàng thiên gin giáng tai ương, gic ngoài biên my ln xâm phm, sáu đi tha hưởng thái bình bng tr thành thi lon. T đó vua kính sùng thiên đo, kính th qu thn, phàm các nơi trên núi dưới bin đâu có hin ng linh thiêng đu sai trăm quan văn võ đến xây ct miếu đin, ho v thánh tượng, thành tâm phng th.

Vua bèn ng đin Kính Thiên, cho xây ct Dao đài ngc khuyết, tô v cung tường, trang hoàng miếu vũ, b trí nghi v nht nht trang nghiêm. Các đ tế khí cũng đu cho v rng mây, ngày đêm đèn hương không ngt. Hàng tháng c ngày sóc (mng mt) vng (rm) vua đu trai gii lên ng đin coi chu. Bên cnh đin t xưa có mt ngôi chùa nguyên là nơi khi xưa Thượng thánh thường đến tu luyn thân tâm, chế thuc linh đan hiu dng nhim màu, nh đó đc pháp thành Tiên, hóa sinh bt dit, gia thanh thiên bch nht bay lên tri, v sau phát tích ti chùa này. Chùa được Thn Tiên b chúng giáng thế dc phù, núi sông chung đúc linh thiêng l đp, tri trăng tinh tú, T đi Thiên vương, Bát b Kim cương, Nh thp bát tú cùng bách thn t hi đ theo hu h v. Sơn tinh Thu tinh, sông ngòi bin núi, trăm thú đến chu, tt c đu quy v mt mi, xưa gi là T Sơn cnh Tha Long t (nay đi là Thiên Quang thin t). Nay Hùng Chiêu vương cũng đến ng chùa y, truyn cho bách quan t hu tu sa trong chùa, c bn vách chùa đu cho v các nh tượng màu sc huy hoàng, xung quanh chùa trng cây trng hoa làm phong cnh. Nn móng đã thành, bèn truyn hch cho các châu huyn nơi nào có tăng ni, đo sĩ đến hi đng làm l thì được cp phát áo mũ, t hi đo chúng đ thuyết pháp ging gii chân kinh, khai m ngun đo. Đo chúng dâng cúng hương hoa, bn mùa thơm phc.” (Hùng Vương ngọc phả)

Do kính phụng Thần linh, chăm lo giáo hóa dân chúng sống theo Thiên Đạo, nên Thiên Thượng đặc biệt chú ý đến nhà vua, và cũng cho phép Thần tích triển hiện trên vùng đất này một lần nữa:

“Hùng Chiêu vương li sai qun thn mng mt và ngày rm dâng l chay (trai l), hai ban văn võ đng chu nghiêm trang, vua kính cn đc s dâng qu. Tháp cu tiêu tuy cao, nhưng đèn hương d thu áng mây lành; mt tm thành tâm cm cách thông đến thiên đa. Cu tt ng, ước nguyn đu được tòng tâm. Bng thy mt lão ông mình vàng mt ngc cưỡi mây bay xung. Vua ly chào ri mi lão ông vào trong đin chùa. Lão ông nói:

– Ta là thn min Tây vc, cư trú lâu ngày Bin Giác, chu du trên thuyn Bát nhã (Trí tu), không nhim lòng trn. Nay ta đang đi phơi thuc đường đến Niết Bàn, thy nơi đây dân chúng lòng thành cm cách, râm ran tiếng cu kinh xướng k, cho nên ta cm ng mà đến đây. Vua mng thm: “Nhân tâm thành ý, thiên ý tt thông

Trong chc lát, c già ly trong ng tay áo ra mt chiếc móng rng (long tro) bng ngc đem trao cho vương. Lin đó mt đám mây ngũ sc hin ra sáng lóa c núi rng. Lão ông bước lên đám mây y mà bay lên tri.” (Hùng Vương ngọc phả)

ntdvn banh trung
Mỗi độ xuân về, ngồi quây quần bên gia đình ăn cỗ Tết với bánh chưng bánh dày ắt hẳn không ít người sẽ nhắc đến Ngài. (Ảnh ET tổng hợp)

Quân quyền thần thụ, trời ban cho ấn kiếm

Xưa có câu “Quân quyền Thần thụ” nghĩa là quyền lực của Vua là do Trời ban. Nên nếu không có sự xác nhận từ Trời thì vua sẽ không đủ tư cách cai trị quốc gia và quốc gia đó cũng không tồn tại được. May mắn cho dân tộc ta có được sự dẫn dắt từ dòng dõi của Thần, các vị vua Hùng, đến thời Hùng Chiêu Vương, với sự trị vì sáng suốt và thành kính thờ Trời mà một lần nữa Trời giáng hạ Thần tích xác nhận quân quyền của nước Nam:

“By gi Hùng Chiêu vương mi biết đó là đc Pht bèn sp quỳ ly t. Ngày hôm y vua truyn cho bách quan triu thn ăn chay tnh ri lp đàn cúng chùa, cung thnh bách thn đến hi núi Thượng Linh. Li chúc văn viết rng: “Ngày hôm nay Chiêu vương tôi may mn được gp mt v lão ông tng cho mt cp kỳ vt, không biết nên đem làm gì cho được quý báu? Chư v thn linh nếu hay biết nguyn xin ch giáo cho”.

Chiêu vương va khn xong bng thy trên không rc sáng, ri mt đám mây lành sà xung, T đi thiên vương hin lên gia đàn. Thiên vương mình cao by thước, mày râu bc trng, đu đi mũ hoa màu sc rc r. Chiêu vương ly chào ri mi thiên vương vào trong đin. Chiêu vương sa sang áo mũ ly chào. Thiên vương nói:

– Hai vt quý Lão ông đem tng là ca Hoàng Thiên thượng đế, vua hãy dùng vt y đ chế ra mt cái chuôi kiếm và mt qun phù, cn phi mài dũa cho tht sáng đ làm vt quc bo. Nói xong Thiên vương li bước lên mây mà đi.

Hùng Chiêu vương hướng v phía đu núi mà vái vng. Cũng nhân vic này vua cho đp thánh tượng đt trong chùa đ phng th. Ri đó Chiêu vương ng giá v cung, sai đem khi ngc khc thành qu bo n, đem chiếc móng rng bng ngc tc thành cái chui kiếm. Trên mt n khc 3 ch “Thiên Linh n”, trên chuôi gươm cũng khc 3 ch “Thiên Lĩnh nhn” (nhn cũng là kiếm)”. (Hùng Vương ngọc phả)

ntdvn hung vuong thu 7
Quân quyền thần thụ, trời ban cho vua ấn kiếm. (Ảnh ET tổng hợp)

Đắc Đạo thành Tiên, vĩnh sinh bất diệt

Từ khi còn là 1 hoàng tử, bản tính nhân hậu và trái tim thuần khiết đã khiến Lang Liêu được Thần linh phù trợ và giúp đỡ tu luyện. Sau này khi lên ngôi thành Hùng Chiêu Vương, ông còn được Thiên thượng nhiều lần triển hiện cho thấy phép màu. Trí huệ khai mở trước những quang cảnh Thần tích kỳ vĩ ấy đã khiến ông ngộ ra, tự nghiệm thấy người phàm quá nhỏ bé và kiếp người quá ngắn ngủi nên càng dốc lòng tu hành và cầu đắc Đạo, không quá quyến luyến ngôi cao điện ngọc kia nữa.

“T đó xã tc vô lo, triu đình yên tĩnh. Vua nghim ra mt điu rng l Tri rt mc huyn vi, đi vi đo Tri vua dc lòng ngày mt thêm sùng chung. Mt ngày kia tiết tri tnh sáng, muôn cnh đu tươi mi, qun hng áo tía đy thành, người và cnh vt du yên trong ánh thiu quang. Qun thn dâng li tâu:

– Chúng thn nghe nói núi Tam Đo là nơi qun Tiên thường hay đến hi. Vua vn trng vic qu thn, nên mt phen đến đó ngon thưởng.

Vua bèn truyn cho xa giá đi ngm xem phong cnh. Xe loan đến nơi, Chiêu vương mng thy đi vóc núi gm, lâu đài lp lp to sáng ngàn tm; sui biếc khe xanh lng tung bt sóng. Cnh vt tranh sc, hoa c đua thơm. Đu ngn núi nh có ngôi chùa c tên là chùa Tây Thiên dng trên khonh núi đa thế như con rng trng bay sà xung. Vua bèn cho dng đàn tràng, sa dn l chay, sai qun thn dâng tiến đng chu. Vua làm l bái yết, m mt tràng công đc trong chùa, vua thân đến dâng l, sm cu ti nguyn trong by ngày by đêm, trai gái bn phương kéo v d hi đông như mây hp. Mi người cùng vui thăm xem cnh vt. Du chim chóc chn sơn lâm cũng được nghe kinh, tuy cá tôm dưới khe sui cũng vui nghe ging k. Công đc viên thành, vương li đến bên khe Thch Bàn đ xem tiên cnh. Bng thy trên lu đin nguy nga khói sương lp lánh, bn phía qun hi rng mây, mông lung lâu đài đt Pht hin lên. Mt bu núi non, đúng là cnh Bng Lai thú v. Vua bèn vào chùa Phù Nghi, đng xem Tiên Đàn, khn nhm li cu nguyn Hoàng Thiên thượng đế. Ri vua truyn gi triu thn văn võ đến hi chu. Khi mi người đã sa sang áo mũ nghiêm trang, vua đc văn khn chúc: “Cúi nguyn Hoàng thiên cho các v thn tiên giáng xung cho Chiêu vương tôi cùng triu thn có dp hnh ng, tha lòng mong ước ba sinh”.

Đc chúc xong vua sp xung ly t. Nhưng sau ba ngày vn không thy bóng dáng ca các v Tiên. Hùng Chiêu vương hi hp lo lng, nhưng không biết phi làm thế nào? Vua bèn đến ch núi Long Đu hướng v Tiên Đàn mt khn. Đêm y vua chiêm bao thy mt v thn linh hin lên bo rng:

“Tây đi sơn nhân thượng
Bt kiến tâm h tướng.
Hi đông túc danh nhân,
Doãn cư thượng khu vượng.

Chiêu vương nhn được bài thơ thn bn cu đó xong lin xa giá v cung. V đến dưới núi thy mt m nhân phong tư xinh đp, ct cách thanh cao đang đng bên đin Cm Miếu xem xa giá nhà vua. Vương thích nhan sc cô gái y, bèn ly làm v. Đến khi v cung, Chiêu vương hi: “Nhà nàng đâu?” Cô gái đáp:

– Thiếp là tiên nhân giáng sinh xung trn Đông L làm con ca Ông Trưởng. Thiếp đã my mùa hoa vnh s ngâm kinh, che châu giu ngc đ đi bc anh hùng. Gn đây trm nghe b h làm kinh đng đến c Tây Thiên, dng đàn tràng mun cu Tiên t. Thiếp vì thế du chng phi xa xôi cũng đến xem, may duyên tri tin đnh cho thiếp được gp quân vương, xin nguyn phng hu nơi màn trướng không ph nguyn ước ba sinh.

Chiêu vương nghe li k ca m nhân, biết hoàng thiên sai đưa tiên n đến cho mình. Thế là Chiêu vương sai qun thn sm sa sính l, ri ng xa giá đến nhà Trưởng Ông Đông L xin np sính l. Ri đó vương lên xe tr v kinh đô Phong Châu lp tiên nương làm vương phi chính nht. Chưa đy năm vương phi mang thai, ri sinh mt trai tư cht bm sinh thông minh, anh tài trác vit, đến tui trưởng thành được vua cha lp làm Thái t ni quc thng, hiu là Hùng Vĩ vương. V sau, Chiêu vương cùng hoàng phi nh có tiên thut hưởng nước được 200 năm, tui th sánh ngang tuế nguyt Kiu Bành, hoá sinh bt dit.” (Hùng Vương ngọc phả)

Lời bàn:

Quốc gia là nơi bậc Nhân vương thi hành đức chính, kính Trời tu thân mà thành tựu đạo quả, đem lại phúc báu cho toàn thể nhân dân. Nước có giàu mạnh yên vui hay không chính là công đức của bậc thiên tử vậy. May nhờ những bậc vua chúa chân tu như Lang Liêu mà chúng ta mới có dịp nghe đọc những Thần tích huy hoàng từng xảy ra tại nước Nam, quả là đáng quý thay.

(Còn tiếp…)

Nguồn: ntdvn (Minh Bảo)

Xem thêm

About Đào Thanh Mai

Sứ mệnh của tôi là cùng với Dịch vụ Hòn Ngọc tạo ra không gian sống tích cực, tràn đầy năng lượng và mang lại niềm an ổn cho mọi người. Sự đam mê của tôi bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu rộng về tác động của môi trường xung quanh lên tâm hồn và tâm trạng con người. Với kiến thức chuyên sâu và lòng tận tụy, tôi đã biên tập nhiều bài viết tư vấn về vật phẩm phong thủy hiệu quả cho hàng nghìn khách hàng, giúp họ đạt được sự cân bằng và thịnh vượng trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *