Lịch sử

Vì sao Trang Tử từ chối làm tướng quốc? Ai có thể nhốt cánh chim bằng trong cái lồng danh lợi?

Phú quý vinh hoa, vàng bạc vạn quan, ngôi cao chức lớn… là những thứ người đời đều mong mỏi. Tuy nhiên, người ta chí hướng khác nhau, ở cảnh giới khác nhau lại có truy cầu hoàn toàn khác nhau, thậm chí người khác không thể nào hiểu nổi…

Trang Tử từ chối làm quan

Trang Tử câu cá bên bờ sông Bộc Thủy. Sở Trang Vương nghe nói Trang Tử là một ẩn sỹ trí tuệ, có nhiều tài hoa, nên đã nghĩ cách để mời ông xuất sơn phò tá vua trị sửa nước Sở. Thế là vua Sở sai hai sứ giả đem theo lễ vật hậu hĩnh đi tìm Trang Tử. Sứ giả đi dọc theo bờ sông tìm đã nhiều ngày, cuối cùng tìm được ông ở một khúc cong bên sông Bộc Thủy.

Trang Tử ngồi bên bờ sông, đầu đội cái mũ cỏ, mắt chăm chăm nhìn mặt sông. Hai sứ giả không dám kinh động Trang Tử, đành nhẹ nhàng bước lên phía trước và nói với ông rằng: “Quc vương chúng ta biết đi danh ngài, mun mi ngài đến nước S làm tướng quc, giúp vua S lo liu quc s, do đó sai chúng tôi đến mi ngài”.

Trang Tử tay cầm cần câu, không hề nhúc nhích, giống như là không nghe thấy. Hai sứ giả chẳng biết làm thế nào, đành nói lại một lần nữa.

Để có cuộc sống bình an và hút nhiều tài lộc, hãy tham khảo các vật phẩm phong thủy thủ công của Hòn Ngọc nhé!

Đợi mãi, Trang Tử mới quay đầu lại nhìn hai sứ giả và nói: “Tôi nghe nói nước S có mt con rùa Thn, đã chết được 3000 năm ri. Vua S đem nó b vào chiếc hp quý, th cúng nó trong miếu đường, có phi là như thế không?

Hai vị sứ giả vội gật đầu nói: “Đúng thế, đúng thế!

Trang Tử lại nói: “Vy xin hi hai v, con rùa Thn này tình nguyn chết, đ li mai và xương đ được người khác tôn th hay là nó mun sng, kéo lê cái đuôi bò trong bùn ly?

silhouette of person riding boat 2080960
Trang Tử ngồi bên bờ sông, đầu đội cái mũ cỏ, mắt chăm chăm nhìn mặt sông. (Ảnh: Pexels).

Hai vị sứ giả không hiểu dụng ý của Trang Tử, lập tức trả lời: “Vic này đâu cn phi nói. Tc ng có câu: ‘chết hay không bng sng d‘, đương nhiên là thà kéo lê cái đuôi bò trong bùn ly mà sng còn hơn”.

Trang Tử nghe xong cười ha hả khiến hai sứ giả không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đột nhiên Trang Tử ngưng bặt, rồi nói với sứ giả rằng: “Hai ông đi v đi. Hãy nói vi vua S rng, tôi thà ging như con rùa kéo lê cái đuôi bò trong bùn ly ch không mun được th cúng trên đin đường”.

Lúc này sứ giả mới hiểu ý tứ của Trang Tử, họ lại khuyên rằng: “S Vương tng ngài ngàn lng vàng, ha đngài làm tướng quc, ngài vn c đi nhm chc thì hơn”.

Trang Tử nói: “Ngàn vàng là món li ln, tướng quc là ngôi v cao, nhưng các v chưa trông thy con bò tế l đó sao. Nuôi dưỡng nó ln lên béo tt, sau đó mc cho nó y phc gm thêu hoa ri dt vào thái miếu, sau đó giết nó làm vt cúng tế. Lúc này nó mun làm mt con ln con côi cút cũng chng làm ni na ri. Các v đi đi, đng làm tôi ô nhc, tôi không mun b quc s trói buc. Tôi quyết c đi này không làm quan đ tha chí hướng mình”.

Hai vị sứ giả không còn cách nào khác, đành phải lủi thủi trở về.

Loài chim sẻ sao có thể biết được chí chim bằng

Khổng Tử nói: “Đo bt đng bt tương vi mưu” (Không cùng đạo thì không thể mưu sự cùng nhau được).

Đó là nói về con người trong xã hội có những mục tiêu truy cầu khác nhau, chí hướng khác nhau thì không thể hiểu và không thể mưu sự cùng nhau được.

Đến như Khổng Tử, sau khi gặp Lão Tử còn phải thốt lên: “Ta đã gp Lão T, thy cnh gii tư tưởng ông như rng ngao du trong thái hư huyn o, khiến ta c há ming mãi mà không nói ra li, lưỡi thè ra cũng không thu li được, khiến cho ta tâm thn bt đnh, chng biết ông rt cuc là người hay là Thn na”.

Bởi vì Khổng Tử tuy là bậc Thánh nhân nhưng đạo Khổng Mạnh là nhập thế, cũng chỉ bàn về các cảnh giới tầng thứ khác nhau của con người trong thế tục. Còn Đạo Lão Trang lại là xuất thế, vượt siêu xuất cảnh giới của người thường.

shutterstock 1069537412 1024x563 1
Ta đã gặp Lão Tử, thấy cảnh giới tư tưởng ông như rồng ngao du trong thái hư huyền ảo, khiến cho ta tâm thần bất định, chẳng biết ông rốt cuộc là người hay là Thần nữa. (Ảnh: Shutterstock).

Cảnh giới của người tu Đạo được Lý Bạch, thi Tiên, cũng là người tu Đạo đời Đường viết trong bài phú: “Chim bằng gặp chim hiếm” của ông như sau:

Côn hóa thành Đi Bng, bn th ngưng kết thành phôi thai hn đn. Thoán rng vây trên hi đo, trước cng tri giương cánh, Bt Hi tri vn dm sóng xuân, bay v phía đông nơi triu dương m áp. Lng ly vũ tr, bay vút cao vượt Côn Luân. Mi ln v cánh, khói mây mù mt, đt cát mt mù. Ngũ Nhc vì thế mà rung chuyn, trăng sông vì vy mà st trôi.

Đp đt vút lên, xông thng thiên không, xuyên chín tng mây, vượt qua trùng dương, bn ra ba ngàn con sóng ln, bay vt chín vn tng tri xanh. Sng lưng như dãy núi nguy nga, đôi cánh như mây dài ngang dc. Lc lư xoay tròn, khuy đo, bng chc sáng rc, đt ngt ti mù.

Thân th cường tráng bay xuyên các tng tri, bay đến cng tri cao vòi vi. Làm chn đng thiên gii hn nguyên, bùng lên vn sm sét lôi đình. Tinh tú dch chuyn, thiên thượng đng, núi cao rung đng, bin ln ln nhào. Ni gin, chng ai dám đánh nhau vi nó. Xưng hùng, chng ai dám cùng nó cnh tranh. Phng pht có th thy khí thế và dáng v oai hùng ca nó.

Chân có cu vng bao quanh, mt sáng như nht nguyt. Bay lượn xoay tròn, vun vút như chp nhoáng. Phun khí, bn phương rc sáng mây màu. Rũ lông, ngàn dm tuyết hoa bay. T nơi hoang sơ cc bc, bay đến cc nam. Hoc vung cánh xoay tròn, hoc cưỡi gió bay thng. Bc cc Chúc Long ngm Ha Tinh chiếu sáng cho nó, Thn phóng đin vung roi dài vì nó m đường.

Ba trái núi ch là my hòn đt, ngũ h ch như my bát nước. Nó đng thì có Thn hưởng ng, nó đi thì có Đo tùy tùng. Nhim Công T nhìn thy chng buông câu, Hu Cùng Th không dám giương cung bn tin, ném cn câu, vt cung tên, ch biết nga mt lên tri kêu kinh ngc.

Dáng nó oai hùng hoành tráng, che c đt tri. Trên chm tri xanh, dưới trùm mt đt. Bàn C khai thiên nhìn mà cũng chng biết làm sao, Hy Hòa da mt tri ch biết nhìn than th. Tám phương tri cm th khí thế ngút tri, t hi quá na b che khut.

Ngc nó chn mt tri như màn đêm che ph, mt mù như lúc tri đt cha khai thiên. Đt nhiên thân th lt nghiêng quay tròn bay, lp tc thy ráng chiu ph chiếu, mây khói tiêu tan.

Sau bay tn 6 tháng ch ngh có 1 ln, h xung b bin. Bng bay ngang che kín mt tri, bng t trên tri lao thng xung. Hơi th khp vô biên đng ni, m m gia h ln mênh mông.

Nó bay dũng mãnh, gió lc ni lên, bin xanh gào thét, núi biếc đi màu. Thy thn Thiên Ngô kinh hoàng kiếp s, Đông Hi Thn run s bt an. C Ngao đi núi còn giu đu tháo chy, Trường Kình nhào ln cũng n dưới bin sâu. Ngao co đu, Kình giu râu, ch nhìn còn không dám. Tôi cũng chng ng nó li thn kỳ quái d như thế này, đó là To Hóa làm ra vy!

Đi Bng đâu sánh cùng Hoàng Hc đo Bng Lai, khoe xiêm y vàng bc vi cúc vàng? Đi Bng cũng thn thy Phượng Hoàng Thương Ngô, khoe b lông rc r hoa vân. Nhng loài chim này, đã b Thn Tiên sai khiến, đã thun phc trong lng c ri.

Tinh V cn cù ngm cành lp bin, Viên Cư bi su chng ung ăn. Thiên Kê trên cây bàn đào báo sáng, Kim Ô phát sáng gia mt tri. Chng th khoáng đt tha thích, li câu n th thường thế này? Đu chng được như Đi Bng tiêu dao, chng có loài nào sánh ni vi Đi Bng.

Đi Bng chng kiêu căng hung bo, luôn luôn thun thi ng thế. Tham ng Đi Đo, trường th diên niên, ung no nguyên khí ca tri đt. Dương Cc nơi mt tri mc đùa gin bi hi, du ngon Viêm Châu nơi Nam Hi, tha sc vy vùng.

Chng bao lâu, con Chim Hiếm gp Đi Bng, nói: “Đi Bng vĩ đi thay! Tht là tha chí. Cánh phi ca tôi che kín cc Tây, cánh trái ph kín cõi Đông, vượt qua đt ln, bay lượn vòm tri, ly mơ màng làm t, ly hư vô làm ch chơi. Tôi mi anh du ngon, tôi vi anh cùng bay”.

Đi Bng đng ý, vui v đi cùng. Hai con chim khng l này đã bay vào thiên không bát ngát, mà my con chim sâu nh bé li đng bên b giu cười chê.

Nguồn: ntdvn (Trung Hòa)

Xem thêm

About Đào Thanh Mai

Sứ mệnh của tôi là cùng với Dịch vụ Hòn Ngọc tạo ra không gian sống tích cực, tràn đầy năng lượng và mang lại niềm an ổn cho mọi người. Sự đam mê của tôi bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu rộng về tác động của môi trường xung quanh lên tâm hồn và tâm trạng con người. Với kiến thức chuyên sâu và lòng tận tụy, tôi đã biên tập nhiều bài viết tư vấn về vật phẩm phong thủy hiệu quả cho hàng nghìn khách hàng, giúp họ đạt được sự cân bằng và thịnh vượng trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *