Chào mừng bạn đến với honngoc.vn. Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và duy trì mối quan hệ tin cậy với bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin Chúng tôi Thu Thập

1.1. Thông Tin Cá Nhân

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và không chia sẻ nó với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

1.2. Thông Tin Tự Động

Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ tự động để thu thập thông tin không cá nhân, như loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP, trang web bạn đã truy cập trước khi đến honngoc.vn, và thời gian bạn đã dành trên trang web của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của bạn.
  • Gửi thông báo, thông tin quảng cáo và khuyến mãi.
  • Phản hồi về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
  • Nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web.

3. Bảo mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và triển khai các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

5. Quyền Riêng Tư Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên lạc].

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin. Bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của chúng tôi.