Lịch sử

Mượn tên, mượn gió Đông, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán

Gia Cát khẩu chiến quần Nho

Quân Tào đánh bại Lưu Bị ở Trường Bản, nên Lưu Bị phải rút về phòng thủ ở Hạ Khẩu. Đại quân Tào Tháo áp sát biên giới nên quần thần trên dưới ở Đông Ngô chủ trương quy hàng. Gia Cát Lượng vì muốn liên minh với Tôn Quyền kháng Tào nên đã một mình theo Lỗ Túc đi Giang Đông. Nhưng vì nhóm danh sĩ bên Ngô chủ trương hàng Tào, nên từng người một đều đứng ra chất vấn gây khó dễ cho Khổng Minh.

Gia Cát Lượng thần thái điềm tĩnh tự nhiên, gan dạ sáng suốt siêu xuất người thường, ông từ tốn triển khai cuộc tranh biện, thể hiện tài hùng biện thao thao, đã khuất phục được toàn bộ danh sĩ Đông Ngô, cuối cùng cũng thuyết phục được Tôn Quyền, hình thành cục diện liên minh Tôn-Lưu.

Chủ trương khẩu chiến với Gia Cát Lượng gồm có Trương Chiêu, Cố Ung v.v., và nhiều danh sĩ văn võ khác, tổng cộng cũng hơn 20 người, ai ai cũng áo mão uy phong, ngồi đạo mạo chỉnh tề. Gia Cát Lượng tương kiến từng người một, hỏi danh tính từng người một.

Để có cuộc sống bình an và hút nhiều tài lộc, hãy tham khảo các vật phẩm phong thủy thủ công của Hòn Ngọc nhé!

Trương Chiêu thấy tư thái Gia Cát Lượng thần thái phiêu diêu thoát tục, phong cách hiên ngang, dự đoán nhất định là đến để du thuyết, nên đã chất vấn Gia Cát đầu tiên.

Trương Chiêu hỏi: Nghe nói khi Gia Cát Lượng n cư Long Trung đã t ví mình như Qun Trng và Nhc Ngh, không biết có tht vy chăng?

Gia Cát Lượng đáp: Đúng vy, đây chng qua là mt ví von nh bé trong cuc đi ta mà thôi.

Trương Chiêu hỏi: Nghe nói Lưu D Châu (Lưu B) ba ln giá c tho lư, mi may mn được tiên sinh tương tr, cm thy có được tiên sinh như cá gp nước. Tuy nhiên, hin nay ngay c Kinh Châu cũng b Tào Tháo đot mt, không biết tiên sinh có kế sách gì không?

ntdvn anh chup man hinh 2020 09 21 luc 102323
Hiện nay ngay cả Kinh Châu cũng bị Tào Tháo đoạt mất, không biết tiên sinh có kế sách gì không? (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Gia Cát Lượng trả lời: Theo ta thy, chiếm được đt Kinh Tương không phi là chuyn khó khăn gì, chng qua vì minh ch Lưu D Châu vn là người nhân nghĩa, không nhn tâm chiếm Kinh Châu ca Lưu Biu làm thuc đa. Lưu Tông tui đi còn nh, tin nghe li nnh thn mà âm thm đu hàng, vy nên Tào Tháo mi được thêm uy thế. Cách đây không lâu minh ch Lưu D Châu đóng quân Giang H, đó là mt kế sách mà không phi người bình thường có th d dàng hiu được.

Trương Chiêu lại tiếp: Lun theo cách này, tiên sinh t ví mình như Qun Trng và Nhc Ngh, dường như có chút “ngôn hành bt nht”. Chúng ta đu biết, Qun Trng tr giúp T Hoàn Công xưng bá chư hu; còn Nhc Ngh thì phù tr Yên quc nh bé chiếm được hơn 70 thành trì ca T quc, hai v danh tài này đu là nhng khai quc công thn tế thế tr vương qun tr quc gia.

Thế còn tiên sinh t ví mình như Qun, Nhc, thì cũng nên vì bách tính trong thiên h mà tr hi, tiêu dit lon tc. Nhưng trên thc tế, trước khi Lưu D Châu có được tiên sinh, còn có th đánh thng được vài trn, chiếm c được my thành trì; hin nay có được tiên sinh ri, nhưng li b Tào Tháo đánh cho tan tác đến ni mũ giáp cũng chng còn, phi tháo chy khp nơi, b c Tân Dã chy đến Phàn Thành, ri li bi Tương Dương, gp rút v H Khu, thm chí chng còn mnh đt dung thân.

Th hi, vì sao k t khi Lưu D Châu có được tiên sinh phò tr, tưởng rng có th bình đnh được thiên h, nhưng xem ra chng bng như trước đây? L nào Qun Trng và Nhc Nghi li như thế sao?

ntdvn anh chup man hinh 2020 09 21 luc 093749
Gia Cát Lượng bật cười ha ha rồi trả lời. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Gia Cát Lượng bật cười ha ha rồi trả lời rằng: Trước đây Ch công Lưu D Châu bi trn Nh Nam nên tm thi nương nh Lưu Biu. Khi y quân đi ca ch công chưa ti 1.000 người, tướng lĩnh ch có Quan Vũ, Trương Phi và Triu Vân. Tân Dã mà Lưu D Châu chiếm c ch là mt tiu trn, dân ít, lương thc càng ít hơn. Lưu D Châu chng qua ch tm thi mượn chn dung thân, tht s không th da vào mt đa phương nh bé như Tân Dã mà xưng bá mt phương.

Mc dù vy, chúng tôi da vào quân đi trang b không tinh, quân lương thiếu thn mà dng kế ha công Bác Vng thành (trn đi Bác Vng), ri li ha thiêu Tân Dã, đánh bi trăm vn quân tiên phong ca Tào Tháo, khiến cho H Hu Đôn, Tào Nhân s tht kinh hn vía. Thiết nghĩ tài dng binh ca Qun Trng và Nhc Ngh cũng có th như vy thôi.

Yếu không đch li mnh, thng bi là chuyn thường tình ca binh gia. Trước đây, Hoàng đế Hán Cao T nhiu ln b Hng Vũ đánh bi, cui cùng mi đánh bi được Hng Vũ Cai H, kết qu này là nh vào s phù tr ca anh hùng Hàn Tín dng mưu như thn.

Không ging như mt s k khoe khoang khoác lác ch biết ngi nhà mà lun chuyn trên tri dưới đt, ta nhưếch ngi đáy giếng, t cho rng bn thân có năng lc vô biên không ai sánh bng. Tuy nhiên, khi tht s đi din vi chiến trường khc lit, phi tùy cơng biến, bày mưu tính kế thì mt chút bin pháp cũng nghĩ mãi không ra. Đây mi là điu khiến thiên h cm thy nc cười nht.

Những danh sĩ chủ chốt khác như Ngu Phiên, Bộ Chất, Tiết Tống, Lục Tích, Nghiêm Tuấn, Trình Đức v.v., bất giác im như thóc, sắc mặt sượng sùng hổ thẹn, không nói thêm được một lời nào trước những lý lẽ sắc sảo đầy sức thuyết phục của Gia Cát Khổng Minh.

Lúc này Trương Ôn, Lạc Thống cũng muốn ra mặt tranh biện với Khổng Minh, nhưng võ tướng Hoàng Cái đột nhiên bước lên lớn giọng nói: “Gia Cát Khng Minh là bc xut thế kỳ tài, các v li gây khó d trăm b cho huynh y, kính khách chi l mà thếư. Đi quân Tào Tháo đang áp sát, không lo nghĩ kế sách đy lùi đch, mà li đây tranh hơn thua khu khí, điu này chng vô nghĩa lm sao?

Dứt lời thì Hoàng Cái mời Gia Cát Lượng diện kiến Tôn Quyền, cùng phân tích cục diện và bàn bạc rõ mối quan hệ lợi hại của liên minh Tôn-Lưu.

ntdvn anh chup man hinh 2020 09 21 luc 094301
Võ tướng Hoàng Cái đột nhiên bước lên lớn giọng nói. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Thuyền cỏ mượn tên

Câu chuyện được lưu truyền rộng rãi nhất về trận Xích Bích là Thuyn c mượn tên của Gia Cát Lượng.

Trong chính sử không có ghi chép Thuyn c mượn tên, nhưng trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung thì miêu tả hết sức sinh động.

Câu chuyện Thuyn c mượn tên dẫn khởi từ thảo luận của Chu Du về trận giao chiến đường thủy với quân Tào, thì cung tên là vũ khí tấn công và phòng vệ quan trọng nhất. Chiểu theo tình huống lúc bấy giờ mà xét, cần 10 vạn mũi tên mới đủ dùng. Chiến sự khẩn cấp, 10 vạn mũi tên nhất định phải được hoàn tất nội trong thời gian ngắn nhất. Lúc ấy những thợ thủ công có năng lực ở Ngô quốc cũng phải mất ít nhất 10 ngày mới có thể tạo ra nhiều tên như thế.

Chu Du biết Gia Cát Lượng trí huệ siêu phàm, nên đã thỉnh giáo ông làm thế nào mới có thể tạo ra 10 vạn mũi tên càng nhanh càng tốt. Gia Cát Lượng nói với Chu Du rằng: Có th làm xong trong ba ngày.

Chu Du vừa nghe xong giật mình sửng sốt, cho rằng Gia Cát Lượng nói khoác. Nhưng Gia Cát Lượng vẫn tỏ ra bình tĩnh không chút vội vã, lại còn ký quân lệnh, nếu đến thời hạn mà không giao nộp đủ 10 vạn tên sẽ chấp nhận xử theo quân pháp.

Gia Cát Lượng bèn đến tìm mưu sĩ Lỗ Túc của Đông Ngô chuẩn bị 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc có chừng ba mươi quân sĩ, trên thuyền dùng vải đen làm màn che xung quanh, lại bó cỏ với rơm cho nhiều. Đồng thời Gia Cát Lượng cũng yêu cầu Lỗ Túc bảo mật kế sách này. Lỗ Túc chuẩn bị chu đáo thuyền và những thứ mà Gia Cát Lượng cần, tuy nhiên ông lại không hiểu được huyền cơ bên trong là gì.

Gia Cát Lượng nói rằng nội trong ba ngày có thể hoàn tất 10 vạn mũi tên, nhưng ngày thứ nhất thấy ông chẳng có chút động tĩnh, ngày thứ hai cũng tương tự, đến ngày thứ ba phải giao nộp mà ngay cả một mũi tên cũng không thấy đâu hết, ai ai cũng toát mồ hôi lo lắng cho Gia Cát Khổng Minh.

ntdvn anh chup man hinh 2020 09 21 luc 112115
Vào lúc nửa đêm của ngày thứ ba, Gia Cát Lượng âm thầm mời Lỗ Túc lên một chiếc thuyền nhỏ. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Vào lúc nửa đêm của ngày thứ ba, Gia Cát Lượng âm thầm mời Lỗ Túc lên một chiếc thuyền nhỏ, Lỗ Túc hỏi: “Huynh mi tôi đến có vic gì chăng?”

Gia Cát Lượng nói: “Thnh huynh cùng tôi đi ly tên.

Lỗ Túc bối rối khó hiểu: “Đi đâu ly tên?”

Gia Cát Lượng mỉm cười nói: “Khi đến nơi huynh khc biết.

Gia Cát Lượng dùng dây thừng dài buộc 20 chiếc thuyền liền lại với nhau, rồi bảo quân sĩ nhắm hướng thủy trại quân Tào mà thẳng tiến.

Đêm ấy sương mù dày đặc, Gia Cát Lượng hạ lệnh cho đội thuyền nhanh chóng tiến về phía trước. Khi đội thuyền tiếp cận thủy trại quân Tào, Khổng Minh mệnh lệnh dàn ngang từng chiếc một, sau đó lệnh cho quân sĩ giống trống và hò reo ầm ĩ.

Lỗ Túc sợ hãi nói với Gia Cát Lượng: “Chúng ta ch có 20 chiếc thuyn nh vi 300 binh lính, ng nh quân Tào phn công, chúng ta cm chc cái chết trong tay.

Gia Cát Lượng vẫn mỉm cười đầy ngụ ý: “Ta bo đm Tào Tháo không dám xut binh trong sương mù dày đc thế này, chúng ta ch qun vic ung rượu trong thuyn thôi.

Tào Tháo nghe trên sông có tiếng chiêng trống và tiếng hò reo ầm ĩ, bèn triệu tập đại tướng bàn kế sách đối phó. Bởi vì khi ấy sương mù dày đặc trên sông Trường Giang, không biết được tình huống cụ thể của quân địch, nên hai tướng là Sái Mạo và Trương Doãn phái các cung tiễn thủ bắn tên ra loạn xạ, nhằm ngăn chặn phục binh đổ bộ lên thuyền. Quân Tào phái khoảng một vạn cung thủ nhanh chóng đến nơi có tiếng hò hét mà bắn cung tới tấp.

ntdvn anh chup man hinh 2020 09 21 luc 112134
Quân Tào phái khoảng một vạn cung thủ nhanh chóng đến nơi có tiếng hò hét mà bắn cung tới tấp. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Trong chốc lát, tên bay như mưa đến đội thuyền của Gia Cát Lượng, chẳng bao lâu, các mũi tên cắm đầy lên cỏ trên thân thuyền. Rồi Gia Cát Lượng lệnh cho đội thuyền xoay đầu lại, đưa phần chưa được cắm tên hướng về phía của quân Tào, trong phút chốc cả con thuyền đã phủ đầy tên. Ước chừng đã đủ số 10 vạn, Gia Cát Lượng bèn ra lệnh cho tất cả cấp tốc quay về, lúc này sương mù cũng bắt đầu tan dần, đợi cho quân Tào kịp hiểu ra chuyện gì thì 20 chiếc thuyền của Gia Cát Lượng đã lướt sóng xa khuất rồi.

Đoàn thuyền của Gia Cát Lượng về đến doanh trại quân Ngô, Chu Du đã phái 500 quân sĩ sẵn sàng đợi chuyển tên, sau khi đếm xong thì quả thật là đủ 10 vạn.

Chu Du hoàn toàn kính phục Gia Cát Khổng Minh, Lỗ Túc lại càng bội phần khen ngợi: “Tiên sinh qu tht như Thn! Làm sao biết được hôm nay có sương mù dày đc trên sông thế?

Gia Cát Lượng cười nói: “Thân làm tướng soái mà không thông tho thiên văn đa lý, không biết Kỳ Môn Đn Giáp, không hiu âm dương, không nhìn trn đ, không t binh thế, thì đó là k tm thường mt ri.

Vậy mới nói Gia Cát Lượng tinh thông thiên tượng, dự đoán được hôm ấy sẽ có sương mù dày đặc trên mặt sông Trường Giang, nên đã khéo léo mượn màn sương làm thành bức bình phong, cố ý kinh động quân Tào, không cần tốn hơi tốn sức mà đã có được 10 vạn mũi tên rồi.

5
Chu Du hoàn toàn kính phục Gia Cát Khổng Minh, Lỗ Túc lại càng bội phần khen ngợi. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Mượn gió đông

Giai thoại Mượn gió đông vẫn là biểu hiện phi phàm nhất về trí huệ và tài hoa của Gia Cát Lượng.

Trong sách sử “Giang Biểu truyện” có ghi chép, khi quân đội Đông Ngô hỏa công quân Tào, xác thực là “Ch thiếu gió Đông Nam”.

Từ thời Tống Nguyên, dân gian cũng đã truyền rộng tình tiết Gia Cát Lượng lập đàn mượn gió Đông, nhà văn Vương Trọng cũng viết vở kịch “Tht tinh đàn Chư Cát tế phong”. Qua đó có thể thấy rằng điển tích Gia Cát Lượng Mượn gió đông dù không được ghi chép trong chính sử nhưng lại được truyền tụng rộng rãi trong nhân gian.

Chuyện rằng: Chu Du định ra kế sách đánh hỏa công quân Tào, nhưng mùa đông chỉ có gió Tây Bắc mà hiếm khi có gió Đông Nam thổi về phía quân Tào nên lo lắng thành bệnh.

Lỗ Túc thỉnh Gia Cát Khổng Minh chẩn bệnh, Gia Cát nói bệnh của Chu Du là tâm bệnh, nên bí mật viết 16 chữ cho Chu Du:

Mun phá Tào công
Ph
i dùng ha công
V
n s đ c
Ch
thiếu gió Đông.

ntdvn anh chup man hinh 2020 09 21 luc 143323
Những lời này nói trúng ngay tâm nguyện của Chu Du nên trong lòng vô cùng thán phục Gia Cát Lượng. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Những lời này nói trúng ngay tâm nguyện của Chu Du nên trong lòng vô cùng thán phục Gia Cát Lượng, khen ông vi diệu như Thần, sau đó Chu Du thỉnh Gia Cát Lượng nghĩ biện pháp.

Gia Cát Lượng nói: “Dù Lượng bt tài, nhưng tng gp được kỳ nhân truyn th thiên thư Kỳ Môn Đn Giáp, có th hô mưa gi gió. Đô đc mun gió Đông Nam, có th lp mt đàn núi Nam Bình, gi là Tht tinh đàn: Cao chín xích, làm ba tng, cn 120 quân cm c xí đng xung quanh. Ta s đích thân đng trên đàn làm phép, mượn gió Đông Nam trong ba ngày ba đêm, tr giúp đô đc dùng binh đánh trn, Ngài thy thế nào?

Chu Du nói: “Đng nói chi ba ngày ba đêm, ch cn mt đêm là đi s tt thành. Hình thế giao chiến vô cùng cp bách, ta như la xém lông mày ri, thnh Gia Cát nht t đng chm tr.

Gia Cát Khổng Minh nói: “S cu gió t ngày Giáp 20 tháng 11 đến ngày Bính Dn 22 thì dng.

Chu Du nghe xong mng vui phn chn, lin ngi bt dy khi giường bnh, lp tc phái 500 binh sĩ tinh nhu đến núi Nam Bình lp đàn, cũng điu 120 người cm c gi đàn, đi nghe mnh lnh.

Đến giờ Thìn ngày Giáp 20 tháng 11, Gia Cát Lượng tắm gội trai giới, thân mặc Đạo bào, chân trần đầu trần bước đến trước đàn dặn dò tướng sĩ giữ đàn rằng: “Không ri khi v trí khi chưa được lnh, không thì thm nói chuyn, không tùy tin lon ging, không s ln hãi nh. K nào bt tuân, s b x trm!

Tướng sĩ nhất loạt vâng lệnh. Khổng Minh chậm rãi bước lên đàn, quan sát phương vị, thắp nén hương cắm vào bát, rót đầy một bát nước, rồi hai tay dâng lên trời ấn chú. Gia Cát Khổng Minh lên đàn và xuống đàn ba lần trong một ngày, nhưng vẫn chưa thấy chút gió gió Đông Nam nào khởi lên.

ntdvn anh chup man hinh 2020 09 21 luc 143246
Khổng Minh chậm rãi bước lên đàn, quan sát phương vị, thắp nén hương cắm vào bát, rót đầy một bát nước, rồi hai tay dâng lên trời ấn chú. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Chu Du và thuộc hạ đợi gió Đông trong lều trại. Hoàng Cái và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng 20 hỏa thuyền, Chu Du còn phái Cam Ninh và một số thuộc hạ khác làm nội ứng trong doanh trại Tào, ngày ngày chiêu dụ tướng chỉ huy thủy quân của Tào rượu chè say sưa, nhằm không cho bất kỳ một ai lên bờ thám thính tình hình. Bốn phía đều là binh mã Đông Ngô, bao vây kín cẩn tựa như nước chảy không thông, các tướng sĩ ai ai cũng khí thế hừng hừng, tất cả chỉ còn đợi cờ hiệu trướng lên là lập tức hành động thôi.

Đêm hôm ấy, khí trời trong sáng lặng lẽ như tờ, ngay cả một ngọn gió cũng không cảm thấy. Chu Du nói với Lỗ Túc rằng: “Khng Minh nói li hoang đường ri. Tiết đông thế này làm sao có được gió Đông Nam kia ch?

Lỗ Túc thưa: “Ta nghĩ Khng Minh không phi hng người nói xng y.

Gần canh ba, bỗng nghe tiếng gió vút lên, cờ bay phấp phới. Chu Du bước ra khỏi lều quan sát, nhìn thấy góc cờ xác thực là bay về hướng Tây Bắc, nhưng chưa đầy một giây thì gió Đông Nam lập tức khởi lên.

Chu Du kinh ngạc tán thán: “Gia Cát ơi Gia Cát, người qu tht có phép thut hoán chuyn c thiên đa to hóa, qu thn cũng khó lường, thn cơ diu toán, thiên h không ai sánh bng.

Cũng có một giai thoại rằng: Khi gió đông ti, Chu Du va vui mng vì sp đánh thng quân Tào, va kinh s tài năng “sai khiến c qu thn” ca Gia Cát Khng Minh. Nên Chu Du lp tc ra lnh cho thuc h ti Tht tinh đàn đ giết Khng Minh, nhưng khi ti nơi thì ông đã lên thuyn đi mt. Gia Cát Khng Minh vn đã đoán trước khi gió Đông ti, Chu Du s ra lnh giết mình nên ông đã bí mt gi thư, dn dò Lưu B đưa người đến đón ông vào đúng đêm hôm đó.

Nguồn: ntdvn (Cao Nguyên)

 

About Đào Thanh Mai

Sứ mệnh của tôi là cùng với Dịch vụ Hòn Ngọc tạo ra không gian sống tích cực, tràn đầy năng lượng và mang lại niềm an ổn cho mọi người. Sự đam mê của tôi bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu rộng về tác động của môi trường xung quanh lên tâm hồn và tâm trạng con người. Với kiến thức chuyên sâu và lòng tận tụy, tôi đã biên tập nhiều bài viết tư vấn về vật phẩm phong thủy hiệu quả cho hàng nghìn khách hàng, giúp họ đạt được sự cân bằng và thịnh vượng trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *